Πάνελ


Grid View:
Γρήγορη ματιά

11/600/400 Werttem - 501 kcal Σώμα καλοριφέρ πάνελ (μονόστηλο) MADE IN ITALY

(0)
Παραγγελίες (4)
28.05€

Σώμα πάνελ Ιταλικής κατασκευής, τύπου 11 (με 1 μαίανδρο).Διαστάσεις: 600mm ύψος , 400mm μήκοςΑπόδοση: 501 kcal                  ..

Γρήγορη ματιά

11/600/500 Werttem -632 kcal Σώμα καλοριφέρ πάνελ (μονόστηλο) MADE IN ITALY

(0)
Παραγγελίες (2)
29.42€

Σώμα πάνελ Ιταλικής κατασκευής, τύπου 11 (με 1 μαίανδρο).Διαστάσεις: 600mm ύψος , 500mm μήκοςΑπόδοση: 632 kcal                  ..

Γρήγορη ματιά

22/600/400 Werttem -811 kcal Σώμα καλοριφέρ πάνελ (δίστηλο) MADE IN ITALY

(0)
Παραγγελίες (2)
33.30€

Σώμα πάνελ Ιταλικής κατασκευής, τύπου 22 (με 2 μαίανδρους).Διαστάσεις: 600mm ύψος , 400mm μήκοςΑπόδοση: 811 kcal                  ..

Γρήγορη ματιά

11/805/400 Werttem - 673 kcal Σώμα καλοριφέρ πάνελ (μονόστηλο) αντιστ. 11/900/400 MADE IN ITALY

(0)
Παραγγελίες (7)
35.61€

Σώμα πάνελ Ιταλικής κατασκευής, τύπου 11 (με 1 μαίανδρο).Διαστάσεις: 805mm ύψος , 400mm μήκοςΑπόδοση: 673 kcal                  ..

Γρήγορη ματιά

11/600/600 Werttem - 733 kcal Σώμα καλοριφέρ πάνελ (μονόστηλο) MADE IN ITALY

(0)
Παραγγελίες (1)
36.80€

Σώμα πάνελ Ιταλικής κατασκευής, τύπου 11 (με 1 μαίανδρο).Διαστάσεις: 600mm ύψος , 600mm μήκοςΑπόδοση: 733 kcal                  ..

Γρήγορη ματιά

11/600/800 Werttem - 1007 kcal Σώμα καλοριφέρ πάνελ (μονόστηλο) MADE IN ITALY

(0)
Παραγγελίες (2)
38.30€

Σώμα πάνελ Ιταλικής κατασκευής, τύπου 11 (με 1 μαίανδρο).Διαστάσεις: 600mm ύψος , 800mm μήκοςΑπόδοση: 1007 kcal                  ..

Γρήγορη ματιά

11/600/700 Werttem - 877 kcal Σώμα καλοριφέρ πάνελ (μονόστηλο) MADE IN ITALY

(0)
Παραγγελίες (0)
38.37€

Σώμα πάνελ Ιταλικής κατασκευής, τύπου 11 (με 1 μαίανδρο).Διαστάσεις: 600mm ύψος , 700mm μήκοςΑπόδοση: 877 kcal                  ..

Γρήγορη ματιά

22/600/500 Werttem - 1140 kcal Σώμα καλοριφέρ πάνελ (δίστηλο) MADE IN ITALY

(0)
Παραγγελίες (3)
41.64€

Σώμα πάνελ Ιταλικής κατασκευής, τύπου 22 (με 2 μαίανδρους).Διαστάσεις: 600mm ύψος , 500mm μήκοςΑπόδοση: 1140 kcal                  ..

Γρήγορη ματιά

11/805/500 Werttem - 839 kcal Σώμα καλοριφέρ πάνελ (μονόστηλο) αντιστ. 11/900/500 MADE IN ITALY

(0)
Παραγγελίες (2)
41.67€

Σώμα πάνελ Ιταλικής κατασκευής, τύπου 11 (με 1 μαίανδρο).Διαστάσεις: 805mm ύψος , 500mm μήκοςΑπόδοση: 839 kcal                  ..

Γρήγορη ματιά

22/805/400 Werttem - 1180 kcal Σώμα καλοριφέρ πάνελ (διστηλο) αντιστ. 22/900/400 MADE IN ITALY

(0)
Παραγγελίες (10)
42.84€

Σώμα πάνελ Ιταλικής κατασκευής, τύπου 2 (με 2 μαίανδρους).Διαστάσεις: 805mm ύψος , 400mm μήκοςΑπόδοση: 1180 kcal                  ..

Γρήγορη ματιά

11/805/600 Werttem - 980 kcal Σώμα καλοριφέρ πάνελ (μονόστηλο) αντιστ. 11/805/600 MADE IN ITALY

(0)
Παραγγελίες (6)
46.65€

Σώμα πάνελ Ιταλικής κατασκευής, τύπου 11 (με 1 μαίανδρο).Διαστάσεις: 805mm ύψος , 600mm μήκοςΑπόδοση: 980 kcal                  ..

Γρήγορη ματιά

11/600/900 Werttem -1132 kcal Σώμα καλοριφέρ πάνελ (μονόστηλο) MADE IN ITALY

(0)
Παραγγελίες (3)
47.30€

Σώμα πάνελ Ιταλικής κατασκευής, τύπου 11 (με 1 μαίανδρο).Διαστάσεις: 600mm ύψος , 900mm μήκοςΑπόδοση: 1132 kcal                  ..

Γρήγορη ματιά

22/600/600 Werttem - 1334 kcal Σώμα καλοριφέρ πάνελ (δίστηλο) MADE IN ITALY

(0)
Παραγγελίες (3)
48.48€

Σώμα πάνελ Ιταλικής κατασκευής, τύπου 22 (με 2 μαίανδρους).Διαστάσεις: 600mm ύψος , 600mm μήκοςΑπόδοση: 1334 kcal                  ..

Γρήγορη ματιά

22/805/500 Werttem -1466 kcal Σώμα καλοριφέρ πάνελ (δίστηλο) αντιστ. 22/900/500 MADE IN ITALY

(0)
Παραγγελίες (15)
53.51€

Σώμα πάνελ Ιταλικής κατασκευής, τύπου 2 (με 2 μαίανδρους).Διαστάσεις: 805mm ύψος , 500mm μήκοςΑπόδοση: 1466 kcal                  ..

Γρήγορη ματιά

11/805/700 Werttem - 1178 kcal Σώμα καλοριφέρ πάνελ (μονόστηλο) αντιστ. 11/805/700 MADE IN ITALY

(0)
Παραγγελίες (1)
53.81€

Σώμα πάνελ Ιταλικής κατασκευής, τύπου 11 (με 1 μαίανδρο).Διαστάσεις: 805mm ύψος , 700mm μήκοςΑπόδοση: 1178 kcal                  ..

Γρήγορη ματιά

22/600/700 Werttem - 1602 kcal Σώμα καλοριφέρ πάνελ (δίστηλο) MADE IN ITALY

(0)
Παραγγελίες (4)
58.29€

Σώμα πάνελ Ιταλικής κατασκευής, τύπου 22 (με 2 μαίανδρους).Διαστάσεις: 600mm ύψος , 700mm μήκοςΑπόδοση: 1602 kcal                  ..

Γρήγορη ματιά

11/805/800 Werttem - 1341 kcal Σώμα καλοριφέρ πάνελ (μονόστηλο) αντιστ. 11/805/800 MADE IN ITALY

(0)
Παραγγελίες (2)
59.89€

Σώμα πάνελ Ιταλικής κατασκευής, τύπου 11 (με 1 μαίανδρο).Διαστάσεις: 805mm ύψος , 800mm μήκοςΑπόδοση: 1341 kcal                  ..

Γρήγορη ματιά

33/600/500 Werttem - 1687 kcal Σώμα καλοριφέρ πάνελ (τρίστηλο) MADE IN ITALY

(0)
Παραγγελίες (3)
61.24€

Σώμα πάνελ Ιταλικής κατασκευής, τύπου 33 (με 3 μαίανδρους).Διαστάσεις: 600mm ύψος , 500mm μήκοςΑπόδοση: 1687 kcal                  ..

Γρήγορη ματιά

22/805/600 Werttem - 1715 kcal Σώμα καλοριφέρ πάνελ (δίστηλο) MADE IN ITALY

(0)
Παραγγελίες (6)
62.31€

Σώμα πάνελ Ιταλικής κατασκευής, τύπου 22 (με 2 μαίανδρους).Διαστάσεις: 805mm ύψος , 600mm μήκοςΑπόδοση: 1715 kcal                  ..

Γρήγορη ματιά

33/805/400 Werttem - 1711 kcal Σώμα καλοριφέρ πάνελ (τρίστηλο) MADE IN ITALY

(0)
Παραγγελίες (2)
62.36€

Σώμα πάνελ Ιταλικής κατασκευής, τύπου 33 (με 3 μαίανδρους).Διαστάσεις: 805mm ύψος , 400mm μήκοςΑπόδοση: 1711 kcal                  ..

Γρήγορη ματιά

11/805/900 Werttem -1515 kcal Σώμα καλοριφέρ πάνελ (μονόστηλο) αντιστ. 11/900/900 MADE IN ITALY

(0)
Παραγγελίες (2)
65.96€

Σώμα πάνελ Ιταλικής κατασκευής, τύπου 11 (με 1 μαίανδρο).Διαστάσεις: 805mm ύψος , 900mm μήκοςΑπόδοση: 1515 kcal                  ..

Γρήγορη ματιά

22/600/800 Werttem - 1831 kcal Σώμα καλοριφέρ πάνελ (δίστηλο) MADE IN ITALY

(0)
Παραγγελίες (5)
66.59€

Σώμα πάνελ Ιταλικής κατασκευής, τύπου 22 (με 2 μαίανδρους).Διαστάσεις: 600mm ύψος , 800mm μήκοςΑπόδοση: 1831 kcal                  ..

Γρήγορη ματιά

33/600/600 Werttem - 1960 kcal Σώμα καλοριφέρ πάνελ (τρίστηλο) MADE IN ITALY

(0)
Παραγγελίες (3)
71.29€

Σώμα πάνελ Ιταλικής κατασκευής, τύπου 33 (με 3 μαίανδρους).Διαστάσεις: 600mm ύψος , 600mm μήκοςΑπόδοση: 1960 kcal                  ..

Γρήγορη ματιά

22/600/900 Werttem - 2060 kcal Σώμα καλοριφέρ πάνελ (δίστηλο) MADE IN ITALY

(0)
Παραγγελίες (3)
74.94€

Σώμα πάνελ Ιταλικής κατασκευής, τύπου 22 (με 2 μαίανδρους).Διαστάσεις: 600mm ύψος , 900mm μήκοςΑπόδοση: 2060 kcal                  ..

Γρήγορη ματιά

22/805/700 Werttem - 2058 kcal Σώμα καλοριφέρ πάνελ (δίστηλο) MADE IN ITALY

(0)
Παραγγελίες (14)
74.94€

Σώμα πάνελ Ιταλικής κατασκευής, τύπου 22 (με 2 μαίανδρους).Διαστάσεις: 805mm ύψος , 700mm μήκοςΑπόδοση: 2058 kcal                  ..

Εμφάνιση 1 έως 25 από 50 (2 Σελ.)