Θέρμανση με πετρέλαιο

Η θέρμανση με πετρέλαιο είναι η πιο κλασσική μορφή θέρμανσης και έχει μία από τις υψηλότερες αποδόσεις σε σχέση με τα υπόλοιπα μέσα. Διατίθενται και συμβατικά συστήματα παλαιού τύπου αλλά και νέου τύπου, συμπύκνωσης. Στα νέα συστήματα συμπύκνωσης, η εξοικονόμηση που επιτυγχάνεται είναι της τάξης του 30+% και καθίσταται η χρήση του πετρελαίου πάλι συμφέρουσα.